تکنولوژی نرم‌افزاری بورس اوراق بهادار
چارت قیمتی سهام، طلا، آتی، نقدی، شاخصها
توسط متاتریدر با نام پایلوت رسا
صفحه اصلیمشاورهتحلیل سرمایه‌گذاری

تحلیل سرمایه‌گذاری
Edu2تحلیل و سرمایه‌گذاری دو مقوله تفکیک ناپذیر از یکدیگر هستند.
سرمایه گذار قبل از شروع نیازمند اطلاعات و تحلیل کامل از شرایط محیطی و اهداف خود است خواه این سرمایه گذاری در مسیر خرید سهام یک شرکت بخصوص، کالائی خاص و یا نگهداری وجوه نقد به ارز و یا تبدیل آنها به اسناد و یا املاک باشد.
به هر صورت هرچه که باشد قبل از انجام نیازمند بصیرت کافی از مسیر حرکتی و نتیجه احتمالی می‌باشد.
سرمایه گذاری و ایجاد کار یکی از رویائی ترین و در عین حال جدی ترین فعالیتهای بشر می‌باشد
رویائی شیرین و احساس و امیدی خاص از آینده، موفقیتها و توانائی ها...
چنانچه پاره ای از موفقیتها را به عنصر شانس نسبت دهیم ولی غالبا (تقریبا اکثریت قریب به اتفاق) موفقیتها ناشی از تحلیل درست و به موقع از اطلاعات گذشته، شرایط حاضر و احتمالات آینده بوده که در زمان و مکان درست و صحیح اجرا شده باشند
لذا توجه به پارامترهای همچون زمان، مسیر، اهداف و نحوه انجام بسیار حائز اهمیت و درخور توجه می باشد.
کار گروه تحلیلی رسا تمامی این امکانات همچون پیشنهاد مناسب، زمان و مکان اجرا را در اختیار شما قرار میدهد.
ضمن همراهی با ما از آخرین تحلیلها، مناسبترین پیشنهادات و ایده ها در کار خود بهره مند شوید.
جهت استفاده از تحلیلهای رسا با ما تماس حاصل فرمائید.