تکنولوژی نرم‌افزاری بورس اوراق بهادار
چارت قیمتی سهام، طلا، آتی، نقدی، شاخصها
توسط متاتریدر با نام پایلوت رسا
صفحه اصلیآموزشمهندسی زمان_قیمت (بازار مالی)سرفصل مهندسی زمان_قیمت

سرفصل دوره آموزش مهندسی زمان-قیمت در بازارهای مالی (پیشرفته)
Engineering of "Price - Time" in the financial markets

  • مهندسی زمان-قیمت ابزاری قوی و تواناست، که شامل محاسبات زمانی و قیمتی در بازارهای مالی و امواج می گردد. با استفاده از این روش ما توانایی تشخیص زمان و قیمت شروع و یا پایان یک ترند را با دقتی بسیار بالا خواهیم داشت. چرا که امکان برآورد خطای عملیاتی و محاسباتی بخشی از این ساختار میباشد تا با دقت بسیار بالا اهداف معاملاتی مان شناسایی شوند. مهندسی زمان و قیمت تقریبا تمامی تکنیکهای  کاربردی جهت شناسایی و محاسبه امواج را فراهم میآورد، لذا نواقص امواج الیوت، تکنیکهای پرایس اکشن(فاقد زمان)، الگوهای کلاسیک و هارمونیک و غیره را در بستر قوانینی ساده بر طرف میسازد  و در انتها امکان رسم گراف و ابعاد زمان قیمتی بازار در آینده مورد نظرمان را ایجاد میکند.

 

  • فصل اول: معرفی فلسفه، ساختار و چهارچوبها :  "Philosophy and Structures"

مهندسی زمان - قیمت چیست؟   ?What is Price-Time

خاستگاه مهندسی زمان قیمت

آشنایی با فلسفه و منطق حاکم بر مهندسی زمان قیمتی

آشنایی با ساختار و توانایی ها

معرفی چهار چوب ها و تعاریف پایه ای Basic Definitions

اهداف و کاربردها

  • فصل دوم: آشنایی با مفاهیم و اصطلاحات "Definitions and Terms"

مفاهیم حاکم بر مهندسی زمان قیمت

آشنایی با اصطلاحات پایه ای

استاندارد سازی تبادل اطلاعات (گرافیکی و عددی)

نگرشی نو بر زمان و دوره های زمانی

آشنایی با مفهوم قیمت _ زمان

کاربردها : زمان به تنهایی ، قیمت به تنهایی، قیمت زمان(ترکیبی)

آشنایی با خطا و کاربرد های آن

  • فصل سوم: محاسبات پایه ای قیمت و زمان "Calculations"

آشنایی با سیستمهای عددی "Octavian"

کاربرد سیستمهای عددی در تحلیل پایه ای

بازنگرشی بر زمان و قیمت

محاسبات زمانی و چرخشهای دوره ای در بازارهای مالی (بعد اول) "Time Actions"

محاسبات قیمتی و چرخشهای دوره ای در بازارهای مالی (بعد دوم) "Price Actions""

محاسبات قیمت - زمانی و چرخشهای دوره ای در بازارهای مالی (مفهوم سطح و بردار)  "Price Time Reactions"

آشنایی با مفهوم فضای نموداری

محاسبه چارت زمان قیمت مبنا (نمودار محاسباتی)

  • فصل چهارم: آشنای با فلسفه خطا و محاسبات مربوطه : " Errors philosophy and calculations"

آشنایی با فلسفه و تعریف خطا

انواع خطا (محاسباتی و عملیاتی)

محاسبه خطا در بعد زمان (خطی)

محاسبه خطا در بعد قیمت (خطی)

محاسبه خطا در بعد زمان -قیمت (سطح)

نحوه اصلاح خطای محاسباتی

نحوه اصلاح خطای عملیاتی

مقایسه و تطبیق انواع خطا "Calibrations"

  • فصل پنجم: آشنایی با الگوهای یک و دو  و چندبعدی "Dimensions"

آشنایی با الگوی تک بعدی زمان و ضرب آهنگ آن

آشنایی با الگوی تک بعدی قیمت و دوره ها تکرار و ابعاد موجود

محاسبه ابعاد عملیاتی قیمت

بررسی و محاسبه  بعد ترکیبی زمان قیمت

آشنایی با مفهوم تفریط، اعتدال و افراط در بازار

  • فصل ششم: رسم گراف و اشکال استاندارد بازار (نمودار) "Standards and Graphics"

ترکیب ابعاد زمان و قیمت و استخراج گراف استاندارد

تطبیق خطای عملیاتی و محاسباتی (به یکی از دو روش اضافی یا نقصانی)

استخراج گراف اجرایی بر مبنای تفاوت خطای عملیاتی و محاسباتی

ترسیم حالات استاندارد بازارهای مالی

  • فصل هفتم: کاربرد معاملاتی و آشنایی با محاسبات حجمی " Trade and it's volume"

انتخاب محتملترین الگوی عملیاتی با بازار بر مبنای ریاضیات مهندسی

تعیین نقاط اکسترمم زمانی و قیمتی و استخراج انرژی بازار

تعیین انرژی بازگشتی و پتانسیل نهفته در بازار 

آشنایی با تکنیکهای استخراج حجم معاملاتی بر مبنای زمان و یا قیمت ورود و یا خروج از بازار

  • فصل هشتم: پرسش و پاسخ و حل تمرین "Questions and Answers"
 

توضیح و نتیجه گیری: زمان، انرژی (شدت)، حدود و جهت در بازار جزو ارکان محاسباتی و نتیجه تمام تلاشهای ما در جهت رسیدن به امن ترین و به صرفه ترین موقعیت در ترید یا معاملات هست . لذا در روش یاد شده در بالا میتوانیم زمان و قیمت ورودی، همچنین انرژی نهفته در بازار را قبل از بوجود آمدن نمودار آن تحلیل و گراف آن را ترسیم کنیم.

 

محقق، طراح و تدوین گر دوره: مهندس مسعود جعفری مدیریت شرکت راهبر سرمایه آسیا (رسا)

لینکهای وابسته: الگوی جامع هارمونیک ، کارگاه آموزشی مهندسی زمان/قیمت، آموزش برخط (آنلاین)

کاربران گرامی

شرکت رسا کارگزاری نمی‌باشد و هیچگونه فعالیتی در خرید و فروش سهام و یا تحلیل و معاملات سهام ندارد
شرکت رسا تنها ارائه دهنده چارت سهام در نرم‌افزار متاتریدر می‌باشد که ارائه چارتهای سهام کاملا رایگان و بدون اخذ هزینه می‌باشد
پایلوت طلایی رسا که شامل هزینه می‌باشد، شامل چارتهای اضافه‌تر مانند نمادهای بورس کالا و ... می‌باشد.