تکنولوژی نرم‌افزاری بورس اوراق بهادار
چارت قیمتی سهام، طلا، آتی، نقدی، شاخصها
توسط متاتریدر با نام پایلوت رسا
صفحه اصلیآموزشتحلیل بنیادیسرفصل تحلیل بنیادی ٢

سرفصل دوره آموزش تحلیل بنیادی ٢ (پیشرفته)

  • فصل اول: تئوریهای بازار

بازارهای کارآمد
پشتیبانی رفتاری
بازارهای تصادفی

  • فصل دوم: تئوریهای بنیادی

برابری قدرت خرید
برابری نرخ بهره
مدل موازنه پرداختها
مدل بازار دارایی

  • فصل سوم: مداخلات بانکهای مرکزی

علتها
انواع مداخلات
شیوه ها و اشکال مداخله

  • فصل چهارم: تجارت بر خط و تعریف و بررسی ریسک

مدیریت ریسک
پورت فولیو

  • فصل پنجم: بررسی تقویم اقتصادی

لینکهای وابسته:   آموزش برخط (آنلاین)